Home

O nama

Usluge

Uputstva

Cene

F.A.Q

Kontakt

Login
 
Aktuelnosti


02.01.2009.

Testirali smo linkove ka našim inostranim partnerima za terminaciju VoIP-a.
Pustili smo u rad prve korisnike.

...................................

22.12.2008.
Dobili smo odobrenje za rad od republičke agencije za telekomunikacije.
Počinjemo sa pripremema za rad VoIP centra.

...................................

. . . . .

. . . .

 

 
 

Prepaid            Postpaid
Kartica Broj
Broj Call Back
Dopuna Voice Mail
Plus

      Ukratko

      Po načinu plaćanja ove usluge delimo na Prepaid ili Postpaid, što znači da se usluga plaća ili pre ili posle upotrebe servisa. Kartica sa PIN-om je naziv za uslugu koja vam omogućava da sa bilo kog klasičnog telefona pozovete pristupni broj i pomoću PIN-a uđete u VoIP mrežu kako bi zvali dalje u svet. Kartica se ne može dopuniti već se baca kada se istroši kredit koji je na njoj. Broj se odnosi na SIP broj telefonskog priključka koji vam je dodeljen za korišćenje. Dopuna je naziv za karticu vaučer kojom možete samo da dopunite stanje na računu za vaš Broj. Call-In je ulazak u VoIP mrežu pozivanjem pristupnog broja sa klasičnog telefona a pomoću identifikacije vašeg telefonskog broja ili pomoću PIN-a. Call-Back je usluga kada vaš telefonski broj bude pozivan od našeg sistema, a iniciran vašim besplatnim pozivom sa klasičnog telefonskog broja. Kada se javite na zvono, u slušalici čujete najavu a zatim i ton za biranje čime vas sistem propušta da birate željeni broj. Voice Mail je usluga koja omogućava da vam na email stigne govorna pošta i poruke elektronske sekretarice. Plus su dodatni servisi koji omogućavaju da putem Web-a pratite i podešavate parametre vašeg Broja.
      Dodatna podela po mogućem smeru poziva deli se na Originaciju i Terminaciju. Prva znači da možete da pozivate nekoga u svet, a druga da možete da budete pozivani od drugih.

      Ukažite nam poverenje i postanite naš korisnik

      KAKO DO USLUGE - saznajte više o neophodnoj proceduri i dokumentima

Upoznajte se sa detaljima iz sledećih dokumenata.

Detaljnije

    Prepaid

Prepaid paketi su one usluge koje se plaćaju pre korišćenja i ne obavezuju vas na dodatna plaćanja. To znači da uslugu koju sta zakupili možete da koristite dok ne potrošite uplaćena sredstava i nemate obavezu da obnavljate uplatu. U ovu kategoriju usluga spadaju sledeće paketi:

    Postpaid

Postpaid paketi su one usluge koje se plaćaju po izvršenju i obavezuju vas da njihovo korišćenje platite na kraju ugovorenog obračunskog pereioda. To znaći da ste ugovorom obavezani da u roku plaćate usluge koje ste koristili u prethodnom obračunskom periodu sve do raskida ugovora. U ovu kategoriju usluga spadaju paketi:

    Kartica

Kartica spada u Prepaid uslugu. Kupovinom Kartice dobijate PIN i mogućnost korišćenja Call In PIN servisa. Za korišćenje Kartice nije potrebna oprema i Internet priključak na lokaciji primene. Upotrebljava se pozivanjem Call-In broja VoIP operatera sa bilo kog telefona, telefonske govornice ili mobilnog telefona. Kartica se ne može dopunjavati jer je jednokratnog karaktera i baca se kada se sredstva sa nje potroše. Kupuju se na ovlašćenim prodajnim mestima i trafikama. Možete izabrati Kartice sa različitom količinom kredita prema potrebi.

    Uputstvo za korišćenje

    Broj

Ovo je paket koji postoji u dve varijante, za Prepaid i Postpaid korisnike. Za korišćenje ove usluge neophodno je da posedujete opremu i Internet konekciju na lokaciji primene.

Prepaid korisnici dobijaju na korišćenje SIP broj i određenu količinu sredstava kao kredit koji mogu da koriste dok ne potroše uplaćena sredstva, ili maksimalno 90 dana od dana aktivacije Broja. Prepaid Broj može da se dopuni putem Dopune.

Postpaid korisnici potpisivanjem ugovora dobijaju na korišćenje SIP broj telefona i mogu da koriste servis do ugovorenog limita ili raskida ugovora. Uslugu plaćaju jednom mesečno po ispostavljenom računu.

    Uputstvo za korišćenje

    Dopuna

Dopuna je vaučer koji vam omogućava da dopunite neku od Prepaid usluga. Ukucavanjem šifre sa vaučera putem telefonskog poziva ili putem Web-a, dopunjujete servis koji već imate zakupljen kod nas. Dopuna ja vremenski ograničena na 90 dana od dana aktivacije, a po kupovini se mora aktivirati u roku od 30 dana.

    Uputstvo za korišćenje

    Voice Mail

Na ovu dodatnu uslugu mogu da se pretplate Postpaid korisnici. Za korišćenje Voice Mail servisa neophodan je računar i Internet konekcija. Omogućava slanje i prijem govornih i tonskih poruka putem email-a kao i poruka od govornog automata (telefonske sekretarice) o propuštenim pozivima. Obračunava se u obliku fiksne mesečne naknade.

    Uputstvo za korišćenje

    Plus

Plus paket usluga su servisi dodatne vrednosti koje vam olakšavaju mobilnost i fleksibilnost. Primenljivi su za korisnike koji koriste Postpaid Broj paket. Za podešavanje opcija ovog paketa je neophodan računar sa Internet konekcijom. Plus paket čine dodatni servisi:

  • Call Forward
  • Follow me
  • IVR

    Uputstvo za korišćenje

    Call Back

Ova usluga je namenjena Postpaid korisnicima i omogućava da bez račinara i Interneta telefonirate po niskim VoIP cenama upotrebom klasične telefonske linije od kuće ili posla. Može da se upotrebljava samo sa jednog telefonskog broja koji ste prijavili VoIP operateru pri aktivaciji Call Back servisa, i sa telefonskih linija koje imaju identifikaciju pozivajućeg broja.

    Uputstvo za korišćenje

 

Vrh strane ^       Rečnik >>>