Home

O nama

Usluge

Uputstva

Cene

F.A.Q

Kontakt

Login
 
Aktuelnosti


02.01.2009.

Testirali smo linkove ka našim inostranim partnerima za terminaciju VoIP-a.
Pustili smo u rad prve korisnike.

...................................

22.12.2008.
Dobili smo odobrenje za rad od republičke agencije za telekomunikacije.
Počinjemo sa pripremema za rad VoIP centra.

...................................

. . . . .

. . . .

 

 
 

      Tehnički parametri

U zavisnosti od tipa opreme i usluge koju želite da koristite i način koriščenja i podešavanja se razlikuju. I pored različitog načina podešavanja opreme osnovni tehnički parametri su isti bez obzira na tip opreme koju koristite. Protokol koji je podržan je SIP protokol.

 • Osnovni tehnički parametri za SIP konekciju
  Parametar Naziv /
  Vrednost
  Protokol /
  Transport
  Port /
  Parametar
    SIP Server   sip.infotel.rs UDP 5060
    Domain   sip.infotel.rs
    Realm   sip.infotel.rs
    WebMail   mail.infotel.rs TCP 80/443
    DTMF   RFC2833 101
    Codec-i   G.729 G.723.1 GSM iLBC G.711a G.711u
  Neophodno je da oprema koju koristite podržava i Codec-e G.729 i/ili G.723.1

 • Specifični parametri za SIP konekciju:

  * Osnovni mrežni parametri za podešavanje IP telefona, ATA adaptera i Softphona se dobijaju automatski od mrežne opreme ili se ručno podešavaju prema uputstvima Internet operatera preko koga koristite Internet usluge. Razlikuju se za svakog Internet operatera pa ih zbog toga ovde ne možemo definisati. Mrežni parametari koji moraju da budu ispravno podešeni na VoIP opremi da bi ona mogla ispravno da radi su:


  Uputstva

 • Uputstva za podešavanje VoIP opreme:
      IP Phone | ATA Adapter | Softphone

 • Uputstva za rad, pozivanje i telefoniranje:
      VoIP opremom , Voice Mail , Call-In , Call_back

  Podešavanje

      IP telefon

  IP telefoni se proizvode od strane različitih proizvođača i različitih su karakteristika i izgleda. Osnovni parametri za SIP konekciju su isti kao i za ostalu opremu i navedeni su u tabeli na početku ove strane. Mrežne parametre IP telefona podesite prema dokumentaciji proizvođača telefona i Internet operatera čije usluge koristite. Zatim podesite parametre za SIP konekciju prema uputstvu tako da odgovaraju našem sistemu.

  * Pre upotrebe proverite da li je IP telefon spojen na mrežu i ima Internet konekciju. Pogledajte shemu i proverite da li ste sve dobro povezali.

  Primer podešavanja IP telefona "Grandstream BT200"

  Posle povezivanja i uključivanja IP telefona po shemi i uputstvu, proverite koju je dobio IP adresu. Kod ovog IP telefona to možete da vidite pozivanjem opcije [2] iz menija telefona pritiskom na taster Menu. Izbor opcija se vrši strelicama gore-dole, a ulazak u opciju ponovo tasterom Meni. IP adresa i ostali mrežni parametri se unose spojeno i bez tačaka u dužini od 12 cifara. Ispred brojeva kraćih od 3 cifre se umeću nule. Na primer za adresu 192.168.1.200 unosite: 192168001200. Potvrda unosa se vrši tasterom Menu. Ako u svojoj LAN mreži nemate automatsko dodeljivanje mrežnih parametara, IP telefonu morate ručno podesiti IP adresu i ostale mrežne parametre. Ovo takođe možete da uradite sa tastature telefona iz menija IP telefona. Za promenu mrežnih parametara iz menija IP telefona upotrebite sledeće opcije:
  [1] za prebacivanje izmedju "DHCP Mode" i "Static IP Mode" (strelica za izmenu)
  [2] za upisivanje IP Address
  [3] za upisivanje Netmask
  [4] za upisivanje Default Gateway
  [5] za upisivanje DNS servera
  - rESEt - za resetovanje telefona

  * Posle izmena parametara telefona neophodno je izabrati i potvrditi rESEt opciju. Tek posle reseta telefon primenjuje unešene parametre.

  Zatim na računaru koji je povezan u vašu LAN mrežu, u adresno polje Internet Browsera kao URL ukucajte IP adresu vašeg IP telefona i potvrdite sa Go ili Enter. Na primer, ako je IP adresa telefona 192.168.1.200 ukucajte http://192.168.1.200
  Na strani za logovanje koju ćete dobiti ukucajte admin kao lozinku:
  Password: [ admin ]
  Potvrdite unos klikom na [Login].

  Uvećana slika

  Klikom na link sa imenom Basic Settings doći ćete na meni za podešavanje osnovnih mrežnih parametara. Pregledajte ih i ovim putem ispravite i popunite one parametre koje niste podesili putem tastature telefonskog aparata. Podesite ih tako da odgovaraju našem sistemu. Potvrdite promene klikom na [Update].

  Uvećana slika

  Klikom na link Advanced Settings doći ćete na meni za podešavanje naprednih parametara te ih podesite tako da odgovaraju našem sistemu i potvrdite promene klikom na [Update].

  Uvećana slika

  Account je meni gde unosimo SIP parametre neophodne za rad na našem sistemu. Oni su veoma važni za rad IP telefona.
  Popunite polja ispravnim parametrima:
  SIP Server: [ sip.infotel.rs ]
  SIP UserID: [ vaš SIP broj ] (555666 je primer)
  Authenticate Password: [ vaša lozinka ]
  Podesite ostale parametre kao što je prikazano na slici. Obratite pažnju na parametre DTMF-a i Preferred Vocoder (Codec) parametre.
  Potvrdite unos podataka klikom na [Update] pa na [Reboot]. Time će telefon da zapamti parametre i resetuje se. Za ovu operaciju treba sačekati da se telefon Reboot-uje oko pola minuta.

  Uvećana slika

  Po restartu telefona će vam ponovo tražiti da se logujete kao na početku rada. Logujte se ponovo.

  Meni Status nam pokazije važne podatke po kojima vidimo da li smo ispravno podesili telefon i da li se uspešno povezao sa SIP serverom.

  Uvećana slika

  Ako parametar Registered: pokazuje Yes onda se telefon uspešno povezao sa serverom. Ovim ste ispravno podesili IP telefon za rad i možete da pređete na sledeću fazu testiranja i probnih poziva.

  * U uputstvu za telefon ćete naći dodatne podatke za korišćenje. Drugi IP telefoni se slično podešavaju i možete ih koristiti po želji.

  Vrh strane ^

      ATA adapter

  ATA adapteri se proizvode od strane različitih proizvođača i ralikuju se po karakteristikama i izgledu. Osnovni parametri za SIP konekciju su isti kao i za ostalu opremu i navedeni su u tabeli na početku ove strane. Mrežne parametre ATA adaptera podesite prema dokumentaciji proizvođača adaptera i Internet operatera čije usluge koristite. Zatim podesite parametre za SIP konekciju prema uputstvu tako da odgovaraju našem sistemu.

  * Pre upotrebe proverite da li je ATA adapter spojen na mrežu i ima Internet konekciju. Pogledajte shemu i proverite sa li ste sve dobro povezali.

  Primer podešavanja ATA adaptera "Grandstream HT386"

  Posle povezivanja i uključivanja ATA adaptera po shemi i uputstvu, proverite koju je IP adresu adapter dobio. Kod ovog adaptera to možete da čujete u slušalci telefona povezanog na priključak Phone1 adaptera, pritiskom na taster ATA adaptera i biranjem opcije 02 na tastaturi telefona. Umesto pritiska na taster adaptera možete kucati *** na tastaturi telefona za ulazak u govorni Menu adaptera. Ako u svojoj LAN mreži nemate automatsko dodeljivanje mrežnih parametara, adapteru morate ručno podesiti IP adresu i ostale mrežne parametre. Ovo takođe možete uraditi sa tastature telefona iz govornog menija adaptera. Za promenu mrežnih parametara iz govornog menija adaptera upotrebite dvocifrene opcije:
  01 za prebacivanje izmedju "DHCP Mode" i "Static IP Mode" (9 za izmenu)
  02 za upisivanje IP Address
  03 za upisivanje Netmask
  04 za upisivanje Default Gateway
  05 za upisivanje DNS servera
  99 za resetovanje adaptera (9 za potvrdu)
  U govornom meniju adaptera tasteri * # 9 imaju dodatne funkcije:
  [*] za prelazak u sledeću opciju
  [#] za povratak u glavni meni
  [9] za izmenu i potvrdu izmene (kao Enter)
  IP adresa i ostali mrežni parametri se unose spojeno i bez tačaka u dužini od 12 cifara. Ispred brojeva kraćih od 3 cifre se umeću nule. Na primer za adresu 192.168.1.200 unosite: 192168001200. Potvrda ovih unosa se ne vrši tasterom 9 kao kod drugih opcija.

  * Posle izmena parametara adaptera neophodno je izabrati i potvrditi 99 opciju. Tek posle reseta adapter primenjuje unešene parametre.

  Zatim na računaru koji je povezan u vašu LAN mrežu, u adresno polje Internet Browsera kao URL ukucajte IP adresu vašeg ATA adaptera i potvrdite sa Go ili Enter. Na primer, ako je IP adresa ATA adaptera 192.168.1.200 ukucajte http://192.168.1.200
  Na strani za logovanje koju ćete dobiti ukucajte admin kao lozinku:
  Password: [ admin ]
  Potvrdite unos klikom na [Login].

  Uvećana slika

  Klikom na link sa imenom Basic Settings doći ćete na meni za podešavanje osnovnih mrežnih parametara. Pregledajte ih i ovim putem ispravite i popunite one parametre koje niste podesili putem telefonskog aparata i govornog menija adaptera. Podesite ih tako da odgovaraju našem sistemu. Potvrdite promene klikom na [Update].

  Uvećana slika

  Klikom na link Advanced Settings doći ćete na meni za podešavanje naprednih parametara te ih podesite tako da odgovaraju našem sistemu i potvrdite promene klikom na [Update].

  Uvećana slika

  FXS Port1 je meni gde unosimo SIP parametre neophodne za rad na našem sistemu. Oni se odnose na port Phone1 adaptera i telefonski aparat povezan na taj port.
  Popunite polja ispravnim parametrima:
  SIP Server: [ sip.infotel.rs ]
  SIP UserID: [ vaš SIP broj ] (555666 je primer)
  Authenticate Password: [ vaša lozinka ]
  Podesite ostale parametre kao što je prikazano na slici. Obratite pažnju na parametre DTMF-a i Preferred Vocoder (Codec) parametre.
  Potvrdite unos podataka klikom na [Update].

  Uvećana slika

  Meni FXS Port2 ovde nećemo posebno pominjati jer ima istu funkciju kao i prethodni, osim što se odnosi na drugi FXS port Phone2 na ovom adapteru. To je opcija za drugu telefonsku liniju i broj pa je za nju potreban i drugi nalog kod VoIP operatera.

  U meniju Call Prog Tones ostavljamo fabrički podešene parametre kao na slici. Ovde klikom na [Reboot] dajemo komandu adapteru da sve parametre koje smo uneli zapamti i restartuje se. Po ovom kliku treba sačekati da se adapter Reboot-uje oko pola minuta.

  Uvećana slika

  Po restartu adapter će vam ponovo tražiti da se logujete kao na početku rada. Logujte se ponovo.

  Meni Status nam pokazije važne podatke po kojima vidimo da li smo ispravno podesili adapter i da li se adapter uspešno povezao sa SIP serverom.

  Uvećana slika

  Ako parametar Registered: FXS1 Account: pokazuje Yes onda se adapter uspešno povezao sa serverom. Ovim ste ispravno podesili ATA adapter za rad i možete da pređete na sledeću fazu testiranja i probnih poziva.

  * U uputstvu za ATA adapter ćete naći dodatne podatke za korišćenje. Drugi ATA adapteri se slično podešavaju i možete ih koristiti po želji.

  Vrh strane ^

      Softphone

  Parametri za podešavanje Softphone programa su isti kao i za ostalu opremu i navedeni su u tabeli na početku ove strane. Ovi programi nemaju svoje zasebne mrežne parametre već koriste mrežne parametre računara. Ako do sada niste koristili neki od ovih programa i nemate ga na računaru, neophodno je da 'skinete' neki sa Interneta i instalirate ga. U dokumentaciji za program koji ste instalirali na računar, pročitajte kako se program podešava i kako se menjaju parametri za SIP konekciju. Podesite SIP parametre tako da odgovaraju našem sistemu. Ako instalirate novi program, većina njih će odmah po instalaciji i prvom startovanju tražiti da im unesete osnovne parametre, dok su ostali parametri uglavnom već fabrički ispravno podešeni i treba ih proveriti. Ako ste već koristili neki od ovih programa, onda je neophodno samo da podesite parametara i promenite ih tako da odgovaraju za korišćenje na našem sistemu.

  * Pre upotrebe proverite da li je računar spojen na Internet mrežu. Pogledajte shemu i proverite da li ste sve dobro povezali.

  Primer podešavanja "Pangolin Softphone"

  Po preuzimanju instalacionog fajla sa našeg sistema i pamćenju istog negde na vašem računaru, kliknite mišem na njega dva puta i pokrenite instalaciju. Prilikom instalacije potvrdite da ste saglasni sa ponuđenim proizvođačevim pravilima korišćenja programa i potvrdite kraj instalacije. Program će po prvom startovanju automatski prikazati prozor za podešavanje osnovnih parametara.

  Popunite polja ispravnim parametrima:
  Username: [vaš SIP broj ] (555666 je primer)
  Password: [vaša lozinka ]
  Proxy Server: [sip.infotel.rs ]
  Port: [5060 ]
  Po želji čekirajte polje * Sign me in automatically.
  Ako kliknete na dugme [Advanced], prozor će se proširiti i prikazati napredne parametre.
  Potvrdite parametre klikom na dugme [Login].

  Kada se u prvom planu pojavi prozor telefona, kliknite desnim tasterom miša na gornju traku prozora, i levim tasterom izaberite Options.

  Podesite opcione parametre kao na slici i kliknite na dugme [OK].

  Ponovo kliknite desnim tasterom miša na gornju traku prozora telefona ali ovog puta levim tasterom izaberite Audio codecs settings. Podesite Codec parametre kao na slici i potvrdite klikom na dugme [OK].

  Proverite da li na ekranu telefona u [Call Phones] TAB-u piše Logged in što označava da se telefon povezao sa SIP serverom. Ovim ste ispravno podesili program za rad i možete da pređete na sledeću fazu testiranja i probnih poziva.

  * U uputstvu za program ćete naći dodatne podatke za korišćenje programa. Drugi Softphone programi se slično podešavaju i možete ih koristiti po želji.

  Vrh strane ^  Uputstvo za rad i pozivanje

      Pozivanje i telefoniranje VoIP opremom

   

  Pozivanje brojeva i telefoniranje upotrebom VoIP opreme je slično kao kod upotrebe klasične telefonske linije ili mobilnog telefona. Tonska signalizacija u slušalici je ista kao kod klasične telefonske linije. U zavisnosti da li želite da birate lokalni, međugradski ili međunarodni broj telefona, potrebno je da ispred broja pretplatnika birate jednu ili dve nule.
  - Međunarodne pozive započinjete dvostrukom nulom, a zatim kucate pozivni broj za zemlju, potom pozivni broj regiona, i na kraju broj pretplatnika. Na primer, za pretplatnika fiksne mreže u Podgorici sa brojem 555666, birate 0038281555666 gde je 00 za međunarodni poziv, 382 za Crnu Goru, 81 za Podgoricu i 555666 za broj pretplatnika.
  - Ako pozivate broj u fiksnoj međugradskoj mreži, ili pretplatnika u mobilnoj mreži, birate prvo pozivni broj regiona ili mreže a zatim broj pretplatnika. Pozivni brojevi regiona i mobilnih mreža počinju sa jednom nulom. Na primer, za pretplatnika fiksne mreže u Novom Sadu sa brojem 555666, birate 021555666 gde je 021 za Novi Sad, a 555666 broj pretplatnika. Za pretplatnika mobilne mreže 063 sa brojem 555666 birate 063555666.
  - Da bi skratili vreme čekanja po biranju poslednje cifre željenog broja telefona pritisnite taster [#]

  * 555666 je samo primer pretplatničkog broja

  Cene razgovora za različite zemlje i mreže su date u cenovniku. Pozivi između korisnika u okviru naše mreže su besplatni.

    Specijalni servisi

  Korisnicima sa SIP brojem su na raspolaganju i specijalni servisi dostupni biranjem posebnih brojeva. Njihovim pozivanjem se mogu dobiti informacije o stanju na računu, dopuniti kredit, preslušati govorna pošta itd. Tasteri [*] i [#] na tastaturi telefona imaju dodatnu funkciju kod ovih servisa.

    Dodatni servisi

  Korisnicima sa SIP brojem su na raspolaganju i dodatni servisi:

     Call Forward - preusmeravanje poziva na drugi broj po nekom uslovu
     Follow Me - preusmeravanja poziva na više brojeva po više uslova
     IVR - interaktivna govorna i programibilna telefonska sekretarica

  Podešavanje ovih servisa je moguće kada se logujete na svoj nalog. Da li je moguće nešto menjati putem tastature telefona kada tasteri [*] i [#] imaju dodatnu funkciju zavisi od modela telefona.

  Vrh strane ^

      Voice Mail

     

  Voice Mail je jedna od dodatnih usluga koja je na raspolaganju korisnicima sa SIP brojem. Omogućava da pošaljete i primite govornu poštu drugim VoIP učesnicima, ili da na vaš email stigne govorni zapis o propuštenom pozivu sa govornog automata (telefonske sekretarice) kada ste nedostupni ili zauzeti. Ovom servisu se kroz WebMail pristupa pomoću Internet Browsera. Pre upotrebe ovog servisa neophodno je da preuzmete i instalirate sigurnosni digitalni SSL sertifikat zbog zaštite podataka. URL adresa za WebMail je data u tabeli. Prilikom logovanja u polje Username upišite vaš SIP broj telefona u formatu broj@infotel.rs a u polje Password upišite vašu lozinku i kliknite na dugme [Login]. Na primer, ako je vaš SIP broj telefona 555666, unesite 555666@infotel.rs kao na slici

  Name:

  Vrh strane ^

      Pozivanje i telefoniranje Call-In PIN uslugom

       

  Za upotrebu Call-In servisa se koristi gradska telefonska mreža umesto VoIP opreme. Za ovaj servis je neophodan PIN i klasična telefonska linija sa aparatom koji ima DTMF tonsko biranje. Korišćenje ove usluge započinjete pozivanjem nekog od pristupnih telefonskih brojeva VoIP operatera za koji ste kupili PIN. Kada se govorni automet na tom broju javi, zatražiće da ukucate PIN. Ako PIN ispravno ukucate i na njemu ima sredstava, automat će vas o tome obavestiti, a u slušalici ćete čuti signal za biranje kada i birate željeni broj. Automat će vas zatim obavestiti koliko taj poziv može da traje, a u zavisnosti od sredstava koje imate na PIN-u i cene koštanja minuta razgovora ka tom broju. VoIP poziv tada i započinje a u slušalici čujete zvonjavu pozivanog broja telefona. Po završetku veze spustite slušalicu ili pratite uputstva govornog automata.

  Vrh strane ^

      Pozivanje i telefoniranje Call-Back uslugom

     

  Za upotrebu Call-Back servisa se koristi gradska telefonska mreža umesto VoIP opreme. Za ovaj servis je neophodna klasična telefonska linija sa aparatom koji ima DTMF tonsko biranje i otviren nalog kod VoIP opratera. Ovaj servis može da se koristi samo sa broja telefona koji ste prijavili VoIP operateru prilikom aktivacije Call-Back usluge. Jednostavniji je za upotrebu od Call-In PIN servisa i započinje vašim pozivom nekog od pristupnih brojeva VoIP operatera. Pozivanje ovog broja je besplatno jer ćete uvek dobiti signal zauzeća posle čega spuštate slušalicu. Par sekundi posle vašeg poziva, automat će vam uzvratiti poziv na vaš broj i telefon će vam zazvoniti. Po javljanju na poziv u slušalici ćete čuti govorni automat koji vam govori stanje na vašem računu, a zatim ćete čuti signal za biranje, kada i birate željeni broj. Time započinje VoIP poziv. U cenu ovog poziva je uračunata i cena VoIP poziva i cena lokalnog poziva od automata prema vašem broju. Po završetku veze spustite slušalicu ili pratite uputstva govornog automata.

   

  Vrh strane ^       Rečnik >>>

 •